Partners

Peuterspeelzaal De Vlindertjes

Bij peuterspeelzaal De Vlindertjes kunnen de peuters in een veilige omgeving spelen, leeftijdsgenootjes ontmoeten, spelen met spelmateriaal dat aansluit bij de belangstelling en ontwikkeling van de peuters en meedoen aan activiteiten.

“Doordat wij samen in één gebouw zitten zijn de lijnen kort en weten we precies wat er van de kinderen verwacht wordt wanneer zij naar school gaan”

Wendy Schippers – Pedagogisch Medewerker

Voor onze peuterspeelzaal is de samenwerking met het basisonderwijs erg belangrijk, om zo de kinderen optimaal spelenderwijs voor te kunnen bereiden op de volgende stap: de basisschool. Daarom werken wij met dezelfde methodiek als de Vlinder, waardoor er voor de kinderen een doorgaande leerlijn ontstaat. De zogenaamde Piramide methodiek.

Wij werken, net als op de Vlinder, met een vast dagritme, met dezelfde thema’s en we doen veel activiteiten samen. En doordat wij samen in één gebouw zitten zijn de lijnen kort, hebben we gemakkelijk overleg met elkaar en weten wij precies wat er van de kinderen verwacht wordt wanneer zij naar school gaan. Zo willen we de stap naar de Vlinder kleiner en dus makkelijker maken.

Behalve met de Vlinder, hebben we ook nauw contact met de gehele dagopvang. Niet alleen om over de kinderen en praktische zaken te overleggen, maar ook om samen met de andere kinderen te spelen, of om nog even te knuffelen met een kindje wat na de peuterspeelzaal naar school is gegaan en nu op de buitenschoolse opvang zit.