Partners

Komkids hele dagopvang

Als locatiemanager van Komkids locatie De Wensboom ben ik verantwoordelijk voor de gehele dagopvang. Wij willen de kinderen en ouders een stabiele en veilige omgeving bieden. Waar kinderen zich geborgen voelen en zich kunnen ontwikkelen op hun eigen tempo, terwijl hun ouders aan het werk zijn. Door onze krachten te bundelen kunnen we ons optimaal inzetten voor de kinderen.

“Door onze krachten te bundelen raken de kinderen vertrouwd met de omgeving en daardoor is de stap van opvang naar bijvoorbeeld school veel gemakkelijker.”

Matthijs Zandijk – locatiemanager Kindercentrum De Wensboom

Omdat alle vormen van opvang zich onder één dak bevinden is er een grote verbondenheid. De onderdelen van de hele dagopvang gebruiken de verschillende ruimtes gezamenlijk. Zo is er een atelier, een ballenbad, een ontdekhoek en diverse huishoeken waar alle kinderen onder toezicht van een pedagogisch medewerker kunnen spelen.

Hoe moet u dat zien? De kinderen van de hele dagopvang dansen mee met peuterdans van De Kleine Kunstenaar, de kinderen van de peuterspeelzaal De Vlindertjes spelen in de ruimte van de hele dagopvang. Sinterklaas bezoekt niet alleen de basisschool maar natuurlijk ook de kinderopvang en ook de fotograaf weet ons altijd weer te vinden.

De samenwerking tussen de diverse soorten opvang is zó belangrijk. De kinderen raken vertrouwd met de omgeving en daardoor is de stap van opvang naar bijvoorbeeld school veel gemakkelijker. Daarnaast kunnen we de kinderen die extra aandacht of hulp nodig hebben door deze soepele samenwerking veel beter begeleiden.